Astrálne cestovanie podľa Roberta Monroa

05.04.2015 14:49

V predchádzajúcich príspevkoch o astrálnom cestovaní ste sa mohli dočítať informácie, ktoré sú dostupné na weboch, bolo to všeobecné zhrnutie určitých štandartných poznatkov. Avšak pokiaľ by niekto chcel vedieť niečo viac o podstate tohto fenoménu, mal by vyhľadať literatúru, ktorá už nieje takto všeobecná a ktorá by Vám mohla objasniť pár vecí.

Existuje dosť skreslených informácií. Buď je to tým, že ľudia nepochopia o čo ide a čo sa im deje alebo si vymýšľajú. Mnohí len preberajú články z iných serverov, ale vlastné poznatky nemajú žiadne, stáva sa aj to, že sa astrálne cestovanie zneužíva, aby niekto mohol manipulovať ľuďmi, vymyslenými príbehmi takto slabším povahám dáva najavo, že je nadradený a uvádza nepravdivé informácie o pomyselných kontaktoch a posolstvách, ktoré buď vôbec neexistujú alebo niesu určené masám. Pointa celého AC je, že sa deje niečo s Vašim vedomím a jeho zmeneným stavom a tým pádom sa nejedná o informácie, ktoré sú platné pre všetkých. Každý je totiž na inej úrovni a tá udáva charakter udalostiam, ktoré sa tej ktorej osobe dejú, preto nemôže existovať univerzálna pravda na život v Bardo podľa jednej osoby, pretože nikdy neviete, na akej spirituálnej úrovni osoba je. Takže pokiaľ Vám niekto tvrdí, že existuje nejaké peklo alebo večné zatratenie, je dosť možné, že existuje len pre toho, kto to tvrdí. Samozrejme určitá univerzálna pravda existuje, tou môže byť, že život nekončí fyzickou smrťou, že sa po smrti dostávate do rovín, ktoré zodpovedajú nazvime to "veku" Vašej duše. Niekto sa bude pohybovať v rovinách, ktoré sú velice blízke tejto realite, niekto sa z fyzických rovín presunie do nefyzických a nájde svety, kde pochopí, že vedomie je ďaleko obsiahlejšie, než si myslíte, zistíte, že môžete dosiahnuť stav, kde sa stávate všetkým, čo Vám univerzum ponúka. Preto, pokiaľ chcete vedieť niečo viac, tak si prečítajte literatúru, ktorá Vám ponúkne všetky tieto alternatívy. Človek, ktorý sa dostane ďalej k tomuto bizarnému poznaniu, pravdepodobne už prešiel cestami, ktoré iný bude nazývať peklo. Bude aj záležať na tom, čím ste za života fyzického ovplyvnení. Pokiaľ budete ortodoxný kresťan, budú sa pravdepodobne Vaše zážitky podobať duchu kresťanských tradícií, toto ale nezažije človek, ktorý má iné vyznanie alebo je bez vyznania úplne. Nenechajte sa ani zviklať hlupákmi, ktorí sa Vám budú snažiť nahovoriť, že nepotrebujete literatúru k tomu, aby ste niečo poznali, to sú najväčší manipulátori, ktorí sa Vás budú snažiť držať v klietke, aby ste uverili jejich jedinej pravde. Váš osobný zážitok je jednou z najdôležitejších vecí, to ale neznamená, že kvalitná literatúra Vám nepomôže zaklapnúť puzzle, dá Vám väčší nadhľad na to, čo prežívate a zbaví Vás ilúzií. Neverte nikomu, kto tvrdí, že žiadna literatúra nieje treba, väčšinou sa jedná o tých, ktorí sú už slepo presvedčení o jedinej svojej pravde a budú Vám ju vnucovať. Nenechajte si to a pošlite týchto manipulátorov od Vás čo najďalej.Robert Monroe je priekopníkom v tejto oblasti. Je velice známy a vzdelaný človek, ktorý napísal o tomto fenoméne tri knihy. Napísal ich behom dvadsať rokov a dokazujú, jak sa jeho poznatky zvyšovali, zážitky prehlbovali úmerne času a jak sa on sám dostal takmer až na pokraj svojho zrodenia a bytia, jeho ako inteligencie v podobe energie. Robert Monroe mal prvé zážitky zhruba v 40. roku svojho života a odvtedy prešiel dlhou cestou jak v nehmotnej, tak vo fyzickej podobe. Venoval sa tomuto fenoménu do konca svojho života a všetky svoje súkromné prostriedky vynaložil na jeho výskum. Založil v Californii inštitút (Monreov Inštitút) ako neziskovú a výučnú organizáciu, kde za pomoci priateľov a známych, ktorí dobrovoľne podstupovali experimenty, dosiahol úžasných výsledkov. Monroe Vám nič nepodsúva, odhaľuje Vám osobné tajomstvá a jeho poznania, z ktorých môžete čerpať inšpiráciu a mnohým jeho poznania odpovedia na množstvo otázok, pokiaľ nejaké máte a pokiaľ ste pripravení na fragmenty pravdy, ktorá nesúhlasí so žiadnymi zavedenými názormi z náboženských, predsudkových, či iných oblastí. Netvrdím, že spoznáte kompletnú pravdu, ale dovolím si tvrdiť, že vďaka jeho poznaniu sa Vám otvorí nový obzor, znovu pokiaľ ste na to pripravení.Dovolím si zhrnúť niektoré jeho poznatky velice stručne, ktoré ale boli relevantné pre mňa, každý by si tam mohol ale nájsť niečo iné. Jak už som spomínala vyššie, Robert Monroe (ďalej RM) začal spontánne opúšťať svoje fyzické telo po 40. roku svojho života. Raz v noci sa prebudil a zistil, že môže zaboriť svoje prsty cez podlahu a nahmatať ďalšie vrstvy, ktoré sú pod ňou. Samozrejme, že ho zážitok vystrašil. RM sa totiž o tieto veci vôbec predtým nezaujímal, mal niekoľko firiem, bol riaditeľ miestneho rádia v NY a v podstate bol movitý obchodník. Niečo takéto, keby sa o ňom v tej dobe prevalilo, mohlo navždy poškodiť jeho kariéru a reputáciu "seriózneho" človeka a obchodného partnera. Bol inak vzdelaný človek s mnohými záľubami jak lietanie a jachting. Nebol vôbec nábožensky založený, nechodil do kostola a tým pádom nemal žiadne predstavy a ja tvrdím ani predsudky, ktoré by ho viedli k otázkam a názorom o posmrtnom živote. Nebol ani vzdelaný v oblasti východných učení napr. Budhizmu, ale neskôr sa ukázalo, že jeho zážitky sú k týmto učeniam najbližšie. Najprv vyhľadal lekárov, mal dosť kamarátov z týchto oborov, myslel si, že má nádor na mozgu alebo je to počínajúca duševná choroba. Lekárske posudky všetko vylúčili. Postupne sa začal týmto viac zaoberať až tomu venoval zbytok svojho života. Poznanie o svojej podstate mu dalo iné obzory a iný pohľad na život. Najsilnejším poznaním však bolo, že už nikdy nemal strach zo smrti. Po nejakej dobe, keď sa zorientoval a po pár hrôzostrašných zážitkoch si dovolil poznávať najprv iné svety a potom aj úrovne. V jednom u raných zážitkov ho obťažoval nejaký chlapec, ktorý mu sedel na ramenách a nemohol sa ho striasť. Bolo to v období, keď si ešte neuvedomoval, že myšlienka v tomto stave vedomia má obrovskú moc. Pri tomto zážitku mu neskôr prišiel na pomoc niekto, koho on neskôr nazýval Inspekt - inteligentný druh, čo sa v jeho poslednej knihe ukázalo, že poznanie ktoré mal počas písania prvej knihy a prvých zážitkov, sa radikálne zmenili po rokoch a pri písaní poslednej knihy. Ja tu rozoberiem pár vecí, ktoré boli zaujímavé pre mňa z hľadiska poznania bez nejakej časovej súslednosti a čo som si z týchto jeho kníh odniesla:Inspekti


V podstate to bol jeho sprievodca až do nejakého posledného štádia jeho ciest a prieskumov. Vždy vedel, že ho Inspekt niekde čaká a mával s ním dlhé rozmluvy, kde sa ho pýtal na rôzne otázky ohľadom posmrtného života. Bola to svetelná bytosť, ktorej prítomnosť mu z počiatku vadila v zmysle, že nemohol ustáť žiarenie tejto bytosti, čim lepší vzťah s ňou nadväzoval, tým bolo toto jeho žiarenie znesiteľnejšie pre neho. Zaujímavé je, že táto bytosť mu tvrdila, že ona vidí Monroa rovnako ako žiariacu bytosť, ale je akoby voči tomuto žiareniu rezistentná. Kedykoľvek Monroe vystúpil do astrálu, tak bol Inspekt s ním. Dokonca keď sa ho raz pýtal, či je Anjel strážny, tak mu odpovedal, že keď chce, môže si nechať narásť krídla, že môže byť čímkoľvek, čo sám Monroe bude chcieť a jak ho bude chcieť vidieť. Keď RM dosiahol určitého stupňa a ku koncu začal chápať rôzne súvislosti, prešiel rôznymi zážitkami behom rokov, ktoré ho posunuli ďalej v poznaní, Inspekt mu povedal, že už sa nebudú stretávať v podobe, akej je zvyknutý, že s ním bude aj naďalej, ale inak než doteraz. Dosť ho to prekvapilo a aj rozmrzelo. Akoby stratil priateľa a zostal sám. Inspekt už sa nikdy neobjavil na mieste, kde sa vždy stretli, aj keď ho tam mnohokrát vyhľadával a nechcel tomu uveriť. Neskôr mal Monroe zážitok, kde prišiel k bodu, ktorý pre neho predstavoval akúsi stenu, cez ktorú sa mu podarilo prejsť. Našiel tam zvláštny úkaz v podobe paprskov a uvedomil si, že je to inteligencia tak, jak on. Paprsky mali rôzne farby a bolo ich asi tisíc. Vďaka rozmluve s touto "paprskovou" inteligenciou zistil, že sú to fragmenty jeho osobností, že neexistuje len jeden RM, ale má mnoho ďalších častí svojho celku, ktoré sa nachádzajú v rôznych stupňoch poznania. Až budú paprsky kompletné, tak sa majú posunúť a odísť inam, nevedel ale kam. Zistil, že každý tento paprsok predstavuje nejakú jeho inkarnáciu v minulých životoch a zároveň existujú paprsky, ktoré ešte nedošli tam, kam on, ale že účel je, počkať na všetky fragmenty, že aj na neho sa čaká. Vďaka tomuto zážitku pochopil, že on sám bol Inspekt, že rozmlúval sám so sebou, s vyšším stupňom svojho ďalšieho JA, fragmentu. Dostal sa do fáze, kedy si uvedomil, že Inspekt, ktorý ho zachránil od chlapca na ramenách bol on sám. Mal zážitok, kedy počul volanie o pomoc a pomohol človeku, ktorému na ramenách sedí tento chlapec, V tej chvíli si to uvedomil, zážitok z raného obdobia mal z perspektívy, keď potreboval sám pomoc. Teraz to bola perspektíva obohatená rokmi skúseností, kde pomáhal sám sebe od tohto chlapca. Dospel do štádia, kedy bol pripravený toto pochopiť. On je Inspekt. Musel ale tento zážitok prežiť, je velice ťažké sa vžiť do týchto pocitov. Len málokomu je dopriate toto poznanie, pre mňa to je ale jedna z najdôležitejších udalostí opísaná v knihe. Treba si aj uvedomiť, že čas v týchto rovinách nehrá žiadnu úlohu, beží inak a niekde už vôbec, takže zážitok po rokoch sa mohol opakovať a mal pre Monroa veľký význam.


Monroe ako sprievodca


V dobe, keď stratil kontakt s Inspektom, začal v týchto stavoch zachytávať rôzne volania o pomoc. Boli to väčšinou ľudia, ktorí prešli z fyzickej formy do nefyzickej, teda na Zemi zomreli. Mal sa im snažiť pomôcť pri prvých dojmoch a naviesť ich správne, prekonať šok a strach. Mnohí sú s životom fyzickým tak spojení, že neveria, kde sa nachádzajú. Tvrdil, že si ho ľudia dosť často mýlili so svojim príbuznými alebo náboženskými bytosťami, že videli to, čo očakávali, že uvidia. Keď ich chcel preniesť na iné miesto cez prstence svetonázorových oblastí, tak sa mu vždy nad určitou oblasťou stratili a už ich nenašiel, nevedel kam odchádzajú, ale pochopil, že boli pritiahnutí do oblasti, ku ktorej inklinujú.


Prstence a Svetonázorové oblasti


Podľa RM sú to oblasti, ktoré sú viacej či menej spojené stále so životom na Zemi. Sú to oblasti, kde končia ľudia po fyzickej smrti a záleží jak silne sú spätí s realitou. Niekto sa drží stále vo fyzickej rovine a nechce pripustiť, že je po smrti. Sú to ľudia, ktorí hlboko lipnú na svojom majetku, prostredí, kde žili alebo nejakej ťažkej závislosti. Vídaval ľudí, ktorí sa napríklad, snažili vypiť alkohol niekomu, kto sedel v pohostinstve alebo sa snažil dostať do svojich fyzických tiel pri svojom hrobe. Týmto vysvetľoval rôzne aktivity duchov, ktoré my považujeme za paranormálne. Je zaujímavé, že sa nikdy nezmienil o aktivitách napr. tkzv. démonov alebo posadnutosti, čo by mali byť inteligencie, ktoré nikdy vo fyzickej podobe inkarnované neboli. Zrejme to vždy súvisí s vedomím určitého jedinca. Ďalšie svetonázorové oblasti, boli oblasti náboženské, kam sú po smrti pritiahnutí silne veriaci, oblasti pre vedcov, lekárov, obchodníkov a ľudí, ktorí si uvedomujú, že sú po smrti, ale žijú tak, jak za života, obchodujú, používajú peniaze a majú komunitu, kde sa stretávajú. Sú oblasti, ktoré sú čisto akoby fantazijné, kde si ľudia tvoria domy a priestory podľa svojich predstáv. Sú to oblasti s krásnymi domami a záhradami, snový svet vytvorený pomocou fantázie a myšlienky. Existujú aj šedivé oblasti, kde ľudia vlastne pobývajú len bezmyšlienkovite v nevedomí, kde sa nachádzajú, rôzne vyššie bytosti sa im snažia pomôcť, ale niekedy to trvá aj stáročia, než si uvedomia svoj stav. Opísal aj oblasti, kde sa nachádzajú ľudia, čo sú v kóme, duševne narušení alebo ľudia s demenciou. Podľa neho existuje aj oblasť, ktorá sa nazýva Park. Bola vytvorená inteligentnými bytosťami, kde sa prechodne zdržiavajú ľudia po smrti a vyberajú si ďalší odchod, podľa svojho rozhodnutia, nepochopila som moc dobre, či ňou prejde každý alebo len niektorí.


Inkarnácie


Ľudia čakajú na svoje inkarnácie v týchto svetonázorových oblastiach. Inkarnácií môže človek prejsť až tisíc. Skôr čí neskôr v každej svetonázorovej oblasti človek pochopí, že sa musí posunúť ďalej, lebo pobyt tam už mu nič neprináša. Inkarnuje sa dovtedy, kým nepríde do finálnej inkarnácie, svoje inkarnácie si každý vyberá sám, na niektoré sa čaká a niektoré sú hneď. Po finálnej inkarnácii prípadne bytosti iná úloha, napr. Inspekt. Vtipné bolo, že podľa jednej jeho prednášky, ktorú som videla na Youtube, tak keby ste chceli inkarnáciu do Indie, tam ste hneď, na Beverly Hills sa čaká. Záleží, čo chcete a jak ste ďaleko so stavom svojej duše. Finálne inkarnácie podľa neho bývajú väčšinou šamani, duchovní vodcovia a ľudia, čo zasvätia svoj život pomoci iným. Preto podľa mňa toto býva alfa omega zážitkov NDE. Kde ľudia počúvajú otázky, komu pomohli, pýtajú sa to sami seba, bytosť, čo vidia a vnímajú oddelene sú oni sami. Inkarnácia nieje forma trestu, je to výber bytosti, ktorá chce prejsť čo najvariabilnejšími zážitkami od počtu detí až po nejaký handicap. Samo Univerzum nič netrestá. Univerzum je tvorčí proces, stvorilo nezničiteľné energie a jeho podstata je tvoriť. Na toto vo fyzickej realite zabúdame a podpisujeme akúsi úmluvu pri vyslovení žiadosti o inkarnáciu, že zabudneme na svoju podstatu. Vedomie po smrti zhodnotí, jak sme si zachovali tieto tvorčie hodnoty. Preto samo vedomie, to Vaše, považuje napríklad vraždu niekoho iného za neprijateľnú. Nieje to totiž podstata tohto vedomia. Skutočnosť, že niekoho pripravíte o život v stave, keď neviete, alebo si nieste istí, že nič nekončí je práve zlyhanie Vášho vedomia a uvedomovaní si tvorčieho procesu. Nie Univerzum, ale Vaše vedomie chce toto odčiniť ďalšou inkarnáciou, môže sa dostať dokonca do stavu, kedy myslí, že je v pekle za to, keď tomu verí. V skutočnosti je fyzická realita nastrčená hra, ktorá má preveriť a povzniesť, hlavne obohatiť vašu osobnosť. Podľa Inspekta sú entity obohatene o ľudské skúsenosti najcennejšou časťou Univerza.  Vy sami sa rozhodnete pre ďalšiu alternatívu, ale to Vám môže trvať mnoho inkarnácií, než pochopíte, že niečo bolo zle. Počiatočné inkarnácie sa spravidla po smrti dostávajú do prstencov a oblastí, ktoré sú najbližšie k fyzickej realite. Preto niesu schopní pochopiť, že odtiaľto nepochádzajú. Sú ňou natoľko pohltení, že po smrti sa jej držia a nepočúvajú rady vyšších bytostí, odmietajú pomoc, proste zabudnú a život vo fyzickej realite ich natoľko ovplyvnil, že zostávajú poblíž. Toto sa môže stávať aj niektorým náhodným astrálnym cestovateľom, síce tento zážitok majú, ale je povrchný a silne spätý s našou realitou, preto vidia všetko fyzicky a hľadajú tam veci, ktoré si myslia, že sú užitočné alebo zabodujú, ohúria vo fyzickej realite. Ich vedomie nedosiahlo poznania, že patria inam a sú pre nich podstatné z hľadiska Univerza nedôležité veci. Sám Monroe tvrdil, že toto je jeho na pár tisíc rokov z nášho hľadiska posledná inkarnácia a potom pôjde do finálnej.


Zážitok blízko Zdroja


Ku koncu Monroe vylietaval alebo sa dostával do oblastí mimo týchto prstencov Svetonázorových oblastí, poznal Entity, ktoré nikdy neboli inkarnované vo fyzickej realite. Mnoho týchto zážitkov mu umožnil ešte Inspekt v dobe, keď s ním bol v štandardnom kontakte, ako oddelenou Entitou. Zažil zážitok, kedy mu bolo umožnené poznať, kde bol predtým, než sa vôbec prvýkrát fyzicky inkarnoval. Bolo to miesto, s ktorým splynul ako oblak. Hrala tam zvláštna hudba, ktorá mu bola velice známa a oblaky hrali rôznymi farbami. Bolo mu tam príjemne, pochopil, že je doma. Po chvíli prišiel ale iný známy pocit a to, že sa vlastne nič nemení, že je to stále to isté a on nieje schopný sa s tým vyrovnať, zistil, že potrebuje zmenu, niečo prežiť, objaviť, že nieje pripravený na tento stereotyp. Pochopil, že v ňom skrsla túžba opustiť toto miesto. V zážitku vedel, a hlavne už po ňom, že opakujúca sa hudba a pohybujúce sa farebné oblaky ho nijak nenapĺňajú. Že nieje v štádiu, kedy by ho to ešte uspokojovalo. Takže zážitok jednak vyvolal spomienku na dôvody a jednak mu potvrdil, že ešte nieje pripravený vrátiť sa "domov". Po zobudení sa, si nad týmto poznaním aj poplakal.

Ďalší zážitok ho priblížil k samotnému zdroju jeho vzniku. Chápal moc dobre, že tam nemá prístup, že by nevydržal v blízkosti tejto inteligencie a že je to ďaleko za jeho a aj ľudským chápaním. Nieje možné našim mozgom a vedomím obsiahnuť jeho podstatu, mal pocit, že by mu to uškodilo, žiadna logika sa na toto nevzťahuje, priblížil sa k tomu ako malý zhluk energie, kde mu bolo povedané nejakou inou inteligenciou, že je ešte moc malý a nekompletný, aby sa pripojil. Bol to ale jeden z jeho najsilnejších zážitkov a mal problém sa vrátiť do svojho tela. Bol upozornený, že ešte nieje čas, ale v tomto stave skoro zabudol na svoju fyzickú povahu a podstatu.


Rutiny, fázovanie a M pole, H zóna


Monroe komunikoval s ostatnými bytosťami telepaticky. Keď ale on alebo niekto iný potreboval povedať niečo obsiahlejšie alebo obtiažne na vysvetlenie, tak mu hodil Rutinu. Je to zhluk energie, energetické klbko, ktoré obsahuje informácie, čo chce kto povedať. Čítajúci sa akoby uzatvorí, aby si rutinu prečítal, vyjaví sa mu často v podobe prežitku, kde okrem informácie vnímate pocity, ktoré Vám rutina chce povedať. Vyššie bytosti dokážu čítať informácie, ktoré obsahujete, je možné sa ale nejak uzatvoriť a nedovoliť to. Naučil sa aj tkzv. fázovanie. Je to zmena vedomia v rámci už zmeneného vedomia v astrále. Používal to hlavne, keď sa potreboval niekam dostať do budúcnosti alebo minulosti. Alebo poznať nejaký zážitok.

Existuje v rámci tohto priestoru aj M pole. Je to energetické pole, ktoré nás obklopuje, ale my ho nedokážeme využiť ako ľudia, pritom nám je k dispozícii. Myslím, že je to povestná Akášická rovina, zdroj telepatických a iných schopností komunikácie. Dozvedel sa tam, že iné bytosti z fyzického vesmíru, ktoré niesu inkarnované na Zemi to pole využívajú napr. na časové a priestorové prešmyčky a taktiež komunikáciu. Dozvedel sa, že o týchto bytostiach budeme ešte počuť.

H zóna je myšlienková zóna, kde jednoducho povedané je obrovský hluk, Astrálny cestovatelia majú veľký problém ňou prejsť. Je to zhluk myšlienok všetkých ľudí inkarnovaných na Zemi zo všetkých časových období, skúsený astrálny cestovateľ už ju prejde bez ujmy, ale začiatočník sa ňou nemusí predrať. Mnohí ju môžu poznať pri výstupoch z fyzického tela vo forme hluku lietadla, bzučania alebo iných zvukov.


Emócie a ľavá hemisféra


Keď zájdem do extrému, tak u najpokročilejších inkarnácií je jedinou emóciou láska. Aj keď my považujeme za emotívneho človeka citlivého, v rámci Univerza rôzne odnože neexistujú, pokiaľ chcete dosiahnuť Nirvány. Sú to totiž slabé odvary tej najvyššej emócie. Máme ich ale akoby dané a fyzicky je za ne zodpovedná pravá hemisféra mozgu. Pri rozmluvách Monroa s Inspektom som vycítila trochu posmech, keď s ním lomcovali tieto emócie, nebol to posmech ako výsmech, ale akoby upozornenie, že je to velice "ľudské", teda znak, že pred človekom stojí ešte dlhá cesta, láska v poňatí Univerza nieje tá, ktorú poznáme my, nedá sa to zrovnať a len človek, ktorý je v určitom štádiu, pochopí o čom je reč.

Čo sa týka pravej hemisféry, zodpovednej za emócie, tak tá je daná z Vašej podstaty. Nieje účel Vášho bytia tu na Zemi toto rozvíjať, presnejšie slovo je objaviť, pretože ju máte danú svojou podstatou. Niektorí ju majú viac, či menej potlačenú a podľa toho sa jejich život odvíja. Poznanie Monroa je v tom, že najdôležitejšie je rozvíjať hemisféru ľavú, ktorá je zodpovedná za intelekt a logické myslenie. Mnohých to možno prekvapí. Vysvetľoval to tým, že učenie a vzdelávanie človeka je to, čo ho posúva vpred, získava tým poznanie a učí sa veci, ku ktorým nemal nikdy prístup ako nefyzická bytosť. Vďaka týmto veciam, ktoré sa naučí a intelektuálne dozreje, sa bude odvíjať jeho život. Účel poznania je práve získavať to, čo človeku nieje dané z podstaty, je to správa pre tých, ktorí si myslia, že celý život vystačia bez informácií, len s emóciami a dohadmi. Poznanie múdrejších ľudí, ktorí predávajú informácie pomocou kníh a iných prostriedkov je základ Vášho intelektu. Podstatné je rozvíjať túto schopnosť vo fyzickom bytí, aby to malo význam. Posúvanie sa vpred vďaka novým informáciám a objavom. Vďaka nim môžete tvoriť, keďže Vy sami ste výsledkom tvorčej podstaty. Keď som sledovala dokument o Budhistických mníchoch, ktorí žijú v horách v Ománe, bol tam jeden, ktorý dokázal levitovať, jediná jeho rada bola, že sa máte stále učiť a nepoľaviť. To je všeobecné trochu, ale v akejkoľvek oblasti, ktorej život zasvätíte a budete v nej vzdelaní a dobrí, sa Vám to vráti v podobe poznania.. To je to, čo som ja pochopila, nemôžte prežiť život bez rozvinutia intelektu a logiky, jak sa mnohí ezoterici domnievajú a znižujú túto časť života. Vzdelanosť v akomkoľvek obore Vás niekam posunie, možno aj do vyššieho prstenca, inak si budete žiť vo fantazijnom svete ilúzií, že si vystačíte bez intelektu, len so svojím kvázi poznaním. To je najväčší omyl, ktorý sa všeobecne medzi ezoterikmi prezentuje a ja ďakujem pánovi Monreovi, že sa v tomto zmysle vyjadril a prišiel k tomuto poznaniu.


Zaujímavosť


Pred pár rokmi som na Esoweb dávala svoj zážitok z Regresnej terapie, kde som bola v minulom živote Dvorný šašo. Keď Monroe rozmlúval s paprskami, ktoré mu tvrdili, že sú len ďalšie fragmenty jeho osobností, tak jeden mu povedal, že v jednom živote bol Dvorný šašo vo Francúzsku, som si to prečítala viackrát a dosť ma zaujala táto zhoda so mnou, pretože je milión ďalších možností. Síce to nešpecifikoval, pretože ja som napríklad bola liliput, ale aj tak je to vzácna zhoda.Záver


Tento článok píšem na počesť Roberta Monroa, ktorého vzdelanie, život a poznanie mnohým ľuďom otvorí nové obzory alebo sa aspoň zamyslia nad svojou podstatou. RM mohol prísť o všetko a byť vyhlásený za blázna. Avšak je to dnes jeden z najviac vážených ľudí, ktorý zasvätil život tomuto a robil experimenty. Inteligentný jedinec pozná, že z jeho kníh srší pokora a nieje tam náznak arogancie, podal to jak najlepšie vedel bez prikrášľovania. Odporúčam jak knihy, tak nejaké prednášky na Youtube.


Citát:


"For those who would die, there is life. For those who would dream, there is reality. For those who would hope, there is knowledge. For those who would grow, there is eternity". - Robert Monroe"Pre tých, ktorí zomrú je tu život. Pre tých, ktorí snívajú, je tu realita. Pre tých, ktorí dúfajú, je tu poznanie. Pre tých, ktorí rastú, je tu večnosť" Robert Monroe


Vložil: Admin.