Vědci se snaží přijít na skutečný účel egyptských pyramid

27.02.2016 12:41

 

 

Dlouhou dobu měli vědci zato, že jsou egyptské pyramidy hrobkami faraónů. Avšak moderní screeningové
 
metody potvrdily, že byly vybudovány dávno před tím, než se objevili na scéně samotní Egypťané, což
 
dokládají rovněž jejich parametry jako výška, rozměry a druh technologie, použitý při jejich výstavbě. To vše
 
vypovídá o pradávné, neznámé a vysoce rozvinuté civilizaci.
 
Vždyť ani současná civilizace ještě nedosáhla takové úrovně, aby postavila podobné pyramidy z
 
ohromných bloků kamene, nemluvě o tom, že dosud ani neznáme pravý účel, proč byly pyramidy
 
postaveny. Někteří lidé, kteří vstoupili do nitra pyramid, náhle uviděli vnitřním zrakem své minulé životy,
 
budoucnost i mnoho záhadných jevů, které se neslučují s funkcí pyramid coby hrobek.
 
Všechny egyptské pyramidy bez výjimky – všech šest skupin těchto pyramid (Giza, Sakkara, Abu­Sír,
 
Dachšúr, Abú­Raváš, Abú­Garab) vznikaly na základě jediného, dobře promyšleného plánu. Jde o přímku
 
táhnoucí se podél Dolního Nilu a sestávající ze 22 pyramid. A pozor­všechny skupiny jsou uspořádány tak,
 
aby vždy bylo přímo vidět na pyramidu předešlou i tu následující.
 
 
 

V Abú Garab se nachází pravěká elektrárna

 
Máme tu ještě jednu podivuhodnou záhadu a zároveň i jasný důkaz, zařízení – práci vysoce
 
rozvinuté civilizace ­ tzv. „Krystalový oltář“ v Abú­Garab, tj. v místě jedné ze šesti skupin pyramid.
 
Tento artefakt nedává už dlouho spát mnohým badatelům a egyptologům.
 
Posuďte sami: Jde o jedinečnou platformu z čistého křemene v jejímž středu se nachází
 
dokonale tvarovaný kamenný kruh. Celý tento „oltář“, stejně jako vodní nádrž pod ním
 
jsou postaveny z pevných bloků křemene tak, že byly vyřezány nikoli ručně, ale takovou
 
technikou, kterou ani v dnešní době ještě nedisponujeme. Na kulatém kameni měl stát velký krystal.
 
 
Dodnes však nemůžeme s jistotou říci, k čemu tento „Krystalový oltář“ sloužil.Nedávno
 
vědci zrekonstruovali původní vzhled chrámu a byli překvapeni zjištěním, že se zde
 
nacházel vůbec největší egyptský obelisk.
 
Spolu s objekty z křemene, jak vědci udávají, mohl obelisk sloužit jako elektrárna, která
 
měla schopnost shromažďovat ze zemské ionosféry éterickou energii „slunečního větru“,
 
což je pro nás teprve elektrárna budoucnosti. Bezpečná a efektivní.
 
To potvrzují i pradávné legendy o tom, že podobné energie ovládali Atlanťané,
 
Hyperborejci­tedy představitelé dynastií „bohů“, jak jsou mýticky nazýváni. Možné je však
 
i to, že těmi bohy mohli být i mimozemšťané přicházející z jiných galaxií či světů.
 
Jasné však je, že tyto komplexy nebyly postaveny samotnými Egypťany a za tak
 
přízemními účely jakými je pohřbívání svých králů­faraónů. Pravěká elektrárna v Abú
 
Garab je toho důkazem.
 
Zdroj: esoreiter.eu
 
přeložila a upravila: Iva Jelínková